Registernr 009055  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 03-06-2008  
Rapport 25-06-2008  
Mærke   Rent vand
Udtaget   03-06-2008
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 23068892
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Hårdhed, total SM3120-ICP H grader 9,0
  Calcium (Ca) SM3120-ICP mg/l 59
  Magnesium (Mg) SM3120-ICP mg/l 3,0
  Kalium (K) SM3120-ICP mg/l 1,0
  Natrium (Na) SM3120-ICP mg/l 11
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,021
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium SM 17 udg. 4500 mg/l 0,028
  Nitrit SM 17 udg. 4500 mg/l <0,005
  Nitrat SM 17 udg. 4500 mg/l <0,50
  Total-P DS/EN I 6878aut mg/l <0,005
  Chlorid SM 17 udg. 4500 mg/l 20
  Fluorid SM 17 udg. 4500 mg/l 0,11
  Sulfat SM 17 udg. 4500 mg/l 48
  Aggressiv kuldioxid DS 236:1977 mg/l <2
  Hydrogencarbonat DS/EN I 9963 mg/l 130
  Turbiditet DS/EN I 7027 FTU 0,26
  Farvetal, Pt DS/EN I 6271-2 mgPt/l 1,3
  Inddampningsrest DS 204:1980 mg/l 210
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,85
  Benzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Toluen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Ethylbenzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  o-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  m+p-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Naphthalen P&T GC/MS µg/l <0,020
  2,4-dichlorphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorphenol MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  4-chlor-2-methylphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Atrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Bentazon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Cyanazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,4-D MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desethylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desisopropylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorbenzamid (BAM) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlorprop (2,4-DP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dimethoat MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dinoseb MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  DNOC MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hexazinon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hydroxyatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Isoproturon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  MCPA MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Mechlorprop (MCPP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Metamitron MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Pendimethalin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Simazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Terbutylazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Trichlormethan (Chloroform) P&T GC/MS µg/l <0,020
  1,1,1 trichlorethan P&T GC/MS µg/l <0,020
  Tetrachlormethan P&T GC/MS µg/l <0,020
  Trichlorethylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Tetrachlorethylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  1,2-dichlorethan P&T GC/MS µg/l <0,020
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 10,4
  pH DS 287:1978 pH 8,0
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 37
  Iltindhold DS/EN 25814 mg/l 8,8