Registernr 009056  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Ledningsnet  
Modtaget 03-06-2008  
Rapport 10-06-2008  
Mærke   Funder Kirkevej 81, køkken
Udtaget   03-06-2008
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 23068689
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml <1
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,034
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 11,2
  pH DS 287:1978 pH 7,8
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 35
  Iltindhold DS/EN 25814 mg/l 7,9