Registernr 018265  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 29-09-2008  
Rapport 03-10-2008  
Mærke   rent vand
Udtaget   29-09-2008
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 23098581
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml 1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 2
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml <1
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,021
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium SM 17 udg. 4500 mg/l 0,022
  Nitrit SM 17 udg. 4500 mg/l <0,005
  Nitrat SM 17 udg. 4500 mg/l <0,50
  Chlorid SM 17 udg. 4500 mg/l 19
  Fluorid SM 17 udg. 4500 mg/l 0,10
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,59
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 9,3
  pH DS 287:1978 pH 7,7
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 33