Registernr 018267  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Ledningsnet  
Modtaget 29-09-2008  
Rapport 03-10-2008  
Mærke   Funder Kirkevej 81, køkken
Udtaget   29-09-2008
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 23098580
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml <1
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,016
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 10,1
  pH DS 287:1978 pH 7,8
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 32
  Iltindhold DS/EN 25814 mg/l 9,1