Registernr 021054  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 13-11-2008  
Rapport 17-11-2008  
Mærke   Afg. v/v
Udtaget   13-11-2008
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 23102096
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml 1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
Oplysninger fra prøvetageren:
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 8,0