Registernr 022268  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 04-12-2008  
Rapport 08-12-2008  
Mærke   rent vand
Udtaget   04-12-2008
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 23085625
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
Oplysninger fra prøvetageren:
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 9,0