Registernr 440785  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 19-12-2006  
Rapport 21-12-2006  
Mærke   Rent vand
Udtaget   19-12-2006
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 44078501
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
Oplysninger fra prøvetageren:
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 8,9