Registernr 443769  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 16-11-2006  
Rapport 12-12-2006  
Mærke   V/V, rentvand
Udtaget   16-11-2006
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 44376901
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml 5
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 11
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml <1
  pH DS 287 pH 8,0
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 34
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,054
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium DS/EN ISO 11732 mg/l 0,0090
  Nitrat MK8021DSEN10304 mg/l <0,50
  Chlorid MK8021DSEN10304 mg/l 19
  Fluorid MK8021DSEN10304 mg/l 0,12
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,58
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 8,7