Registernr 470440  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Ledningsnet  
Modtaget 05-11-2006  
Rapport 17-11-2006  
Mærke   Funder kirkevej 75, toilet
Udtaget   05-11-2006
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 47044001
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml 1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 8
  pH DS 287 pH 8,0
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 34
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,049
  Iltindhold DS/EN 25814-1 mg/l 9,7
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 10,9