Registernr 479855  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 27-04-2007  
Rapport 14-05-2007  
Mærke   Afgang vandværk
Udtaget   27-04-2007
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 47985501
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 3
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml <1
  Turbiditet MK4259DSEN27027 FTU 0,65
  Benzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Toluen P&T GC/MS µg/l 0,025
  Ethylbenzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Sum af xylener P&T GC/MS µg/l 0,10
  o-Xylen P&T GC/MS µg/l 0,035
  m+p-Xylen P&T GC/MS µg/l 0,066
  Naphthalen P&T GC/MS µg/l <0,020
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 9,0