Registernr 479859  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 27-03-2007  
Rapport 13-04-2007  
Mærke   Afgang vandværk
Udtaget   27-03-2007
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 47985901
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml 3
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml <1
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml <1
  pH DS 287 pH 8,1
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 33
  Hårdhed, total SM3120-ICP H grader 8,6
  Calcium (Ca) SM3120-ICP mg/l 55
  Magnesium (Mg) SM3120-ICP mg/l 4,0
  Kalium (K) SM3120-ICP mg/l 0,89
  Natrium (Na) SM3120-ICP mg/l 11
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,039
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium DS/EN ISO 11732 mg/l <0,0060
  Nitrit DS 222 mg/l <0,005
  Nitrat MK8021DSEN10304 mg/l <0,50
  Total-P ISO/DIS 15681 mg/l 0,006
  Chlorid MK8021DSEN10304 mg/l 18
  Fluorid DS/EN 10304 mg/l 0,081
  Sulfat MK8021DSEN10304 mg/l 41
  Aggressiv kuldioxid MK4215-DS236 mg/l <2,0
  Hydrogencarbonat MK4215-DSEN9963 mg/l 123
  Turbiditet MK4259DSEN27027 FTU 0,54
  Farvetal, Pt MK4240-DS289 mgPt/l 1,7
  Inddampningsrest MK3003-DS204 mg/l 210
  Iltindhold DS/EN 25814-1 mg/l 10,1
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,71
  Benzen P&T GC/MS µg/l 0,038
  Toluen P&T GC/MS µg/l 0,38
  Ethylbenzen P&T GC/MS µg/l 0,043
  o-Xylen P&T GC/MS µg/l 0,049
  m+p-Xylen P&T GC/MS µg/l 0,13
  Naphthalen P&T GC/MS µg/l <0,020
  2,4-dichlorphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorphenol MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  4-chlor-2-methylphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Atrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Bentazon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Cyanazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,4-D MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desethylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desisopropylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlobenil MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorbenzamid (BAM) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlorprop (2,4-DP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dimethoat MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dinoseb MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  DNOC MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hexazinon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hydroxyatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Isoproturon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  MCPA MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Mechlorprop (MCPP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Metamitron MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Pendimethalin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Simazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Terbutylazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Trichlormethan (Chloroform) P&T GC/MS µg/l <0,020
  1,1,1 trichlorethan P&T GC/MS µg/l <0,020
  Tetrachlormethan P&T GC/MS µg/l <0,020
  Trichlorethylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Tetrachlorethylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  1,2-dichlorethan P&T GC/MS µg/l <0,020
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 8,3