Registernr 726543  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Ledningsnet  
Modtaget 01-02-2006  
Rapport 16-02-2006  
Mærke   Funder Kirkevej 75 toilet
Udtaget   01-02-2006
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 72654301
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 1
  pH MK4256-DS287 pH 8,0
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 35
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,13
  Iltindhold DS/EN 25814-1 mg/l 9,4
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 9,0