Registernr 727141  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 01-02-2006  
Rapport 16-02-2006  
Mærke   Afgang vandværk
Udtaget   01-02-2006
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 72714101
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 4
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml <1
  pH MK4256-DS287 pH 8,0
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 35
  Hårdhed, total SM3120-ICP H grader 8,1
  Calcium (Ca) SM3120-ICP mg/l 51
  Magnesium (Mg) SM3120-ICP mg/l 4,1
  Kalium (K) SM3120-ICP mg/l 1,00
  Natrium (Na) SM3120-ICP mg/l 12
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,13
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l <0,005
  Ammonium MK4230-DS224 mg/l <0,005
  Nitrit MK4206DSEN13395 mg/l <0,010
  Nitrat MK8021DSEN10304 mg/l <0,50
  Total-P ISO/DIS 15681 mg/l 0,007
  Chlorid MK8021DSEN10304 mg/l 18
  Fluorid MK8021DSEN10304 mg/l 0,097
  Sulfat MK8021DSEN10304 mg/l 43
  Aggressiv kuldioxid MK4215-DS236 mg/l <2,0
  Hydrogencarbonat MK4215-DSEN9963 mg/l 121
  Turbiditet MK4259DSEN27027 FTU 2,2
  Farvetal, Pt MK4240-DS289 mgPt/l 4,4
  Inddampningsrest MK3003-DS204 mg/l 220
  Iltindhold DS/EN 25814-1 mg/l 8,7
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,55
  Benzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Toluen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Ethylbenzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  o-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  m+p-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Naphthalen P&T GC/MS µg/l <0,020
  2,4-dichlorphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  4-chlor-2-methylphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Atrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Bentazon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Cyanazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,4-D MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desethylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desisopropylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorbenzamid (BAM) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlorprop (2,4-DP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dimethoat MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dinoseb MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  DNOC MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hexazinon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hydroxyatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Isoproturon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  MCPA MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Mechlorprop (MCPP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Metamitron MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Pendimethalin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Simazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Terbutylazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Trichlormethan (Chloroform) P&T GC/MS µg/l <0,020
  1,1,1 trichlorethan P&T GC/MS µg/l <0,020
  Tetrachlormethan P&T GC/MS µg/l <0,020
  Trichlorethylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Tetrachlorethylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  1,2-dichlorethan P&T GC/MS µg/l <0,020
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 8,1