Registernr 864273  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Ledningsnet  
Modtaget 25-09-2007  
Rapport 10-10-2007  
Mærke   Buskhedevej 5, hane på toilet
Udtaget   25-09-2007
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 86427301
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml 8
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml <1
  pH DS 287:1978 pH 8,0
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 34
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,069
  Iltindhold DS/EN 25814 mg/l 7,0
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 10,1