Registernr 877275  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk.Boring, DGU 86.1586  
Modtaget 07-12-2007  
Rapport 21-12-2007  
Mærke   hane på boring
Udtaget   07-12-2007
Prøvetype   Råvand
 
Analyse Metode Enhed 87727501
Laboratorieanalyser:
  Calcium (Ca) ISO17294m-ICPMS mg/l 41
  Magnesium (Mg) ISO17294m-ICPMS mg/l 1,4
  Kalium (K) ISO17294m-ICPMS mg/l 0,91
  Natrium (Na) ISO17294m-ICPMS mg/l 8,2
  Jern (Fe) ISO17294m-ICPMS mg/l 4,6
  Mangan (Mn) ISO17294m-ICPMS mg/l 0,14
  Ammonium, filtreret DS/EN ISO 11732 mg/l 0,038
  Nitrit, filtreret SM 17 udg. 4500 mg/l <0,005
  Nitrat SM 17 udg. 4500 mg/l 0,67
  Total-P DS/EN I 6878aut mg/l 0,100
  Chlorid SM 17 udg. 4500 mg/l 20
  Fluorid SM 17 udg. 4500 mg/l 0,38
  Sulfat SM 17 udg. 4500 mg/l 45
  Aggressiv kuldioxid DS 236:1977 mg/l 16,0
  Hydrogencarbonat DS/EN I 9963 mg/l 84,7
  Nikkel (Ni) ISO17294m-ICPMS µg/l 1,5
  Turbiditet DS/EN I 7027 FTU 58
  Inddampningsrest DS 204:1980 mg/l 200
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,81
  Sulfid-S DS 278:1/1976 mg/l <0,02
  Arsen (As) ISO17294m-ICPMS µg/l 0,93
  Barium (Ba) ISO17294m-ICPMS µg/l 26
  Bor (B) ISO17294m-ICPMS µg/l 5,7
  Benzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Toluen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Ethylbenzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Sum af xylener P&T GC/MS µg/l <0,020
  o-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  m+p-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Naphthalen P&T GC/MS µg/l <0,020
  2,4-dichlorphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorphenol MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  4-chlor-2-methylphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Atrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Bentazon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Cyanazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,4-D MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desethylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desisopropylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlobenil MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorbenzamid (BAM) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlorprop (2,4-DP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dimethoat MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dinoseb MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  DNOC MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hexazinon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hydroxyatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Isoproturon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  MCPA MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Mechlorprop (MCPP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Metamitron MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Pendimethalin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Simazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Terbutylazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
Oplysninger fra prøvetageren:
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 7,8
  pH DS 287:1978 pH 6,9
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 31
  Iltindhold DS/EN 25814 mg/l 0,1