Registernr 877276  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk.Boring, DGU 86.1022  
Modtaget 07-12-2007  
Rapport 27-12-2007  
Mærke    
Udtaget   07-12-2007
Prøvetype   Råvand
 
Analyse Metode Enhed 87727601
Laboratorieanalyser:
  Calcium (Ca) ISO17294m-ICPMS mg/l 36
  Magnesium (Mg) ISO17294m-ICPMS mg/l 2,9
  Kalium (K) ISO17294m-ICPMS mg/l 1,2
  Natrium (Na) ISO17294m-ICPMS mg/l 12
  Jern (Fe) ISO17294m-ICPMS mg/l 6,6
  Mangan (Mn) ISO17294m-ICPMS mg/l 0,12
  Ammonium, filtreret DS/EN ISO 11732 mg/l 0,032
  Nitrit, filtreret SM 17 udg. 4500 mg/l <0,005
  Nitrat SM 17 udg. 4500 mg/l 0,71
  Total-P DS/EN I 6878aut mg/l 0,060
  Chlorid SM 17 udg. 4500 mg/l 20
  Fluorid SM 17 udg. 4500 mg/l 0,60
  Sulfat SM 17 udg. 4500 mg/l 58
  Aggressiv kuldioxid DS 236:1977 mg/l 30,6
  Hydrogencarbonat DS/EN I 9963 mg/l 54,2
  Nikkel (Ni) ISO17294m-ICPMS µg/l 2,1
  Turbiditet DS/EN I 7027 FTU 36
  Inddampningsrest DS 204:1980 mg/l 180
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,82
  Sulfid-S DS 278:1/1976 mg/l <0,02
  Arsen (As) ISO17294m-ICPMS µg/l 1,2
  Barium (Ba) ISO17294m-ICPMS µg/l 37
  Bor (B) ISO17294m-ICPMS µg/l 8,2
  Benzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Toluen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Ethylbenzen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Sum af xylener P&T GC/MS µg/l <0,020
  o-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  m+p-Xylen P&T GC/MS µg/l <0,020
  Naphthalen P&T GC/MS µg/l <0,020
  2,4-dichlorphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorphenol MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  4-chlor-2-methylphenol MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Atrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Bentazon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Cyanazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  2,4-D MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desethylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Desisopropylatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlobenil MK8212-GC/MS µg/l <0,010
  2,6-dichlorbenzamid (BAM) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dichlorprop (2,4-DP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dimethoat MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Dinoseb MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  DNOC MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hexazinon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Hydroxyatrazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Isoproturon MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  MCPA MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Mechlorprop (MCPP) MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Metamitron MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Pendimethalin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Simazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
  Terbutylazin MK8212-LC/MS µg/l <0,010
Oplysninger fra prøvetageren:
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 7,8
  pH DS 287:1978 pH 6,3
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 29
  Iltindhold DS/EN 25814 mg/l 0,1