Registernr 889732  
Vedrørende Funder Kirkeby Vandværk, Vandværket  
Modtaget 07-12-2007  
Rapport 27-12-2007  
Mærke   Afgang vv
Udtaget   07-12-2007
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 88973201
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 11
  Kimtal ved 37 °C, GEA DS/EN ISO 6222 Antal/ml 1
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,057
  Mangan (Mn) SM3120-ICP mg/l 0,006
  Ammonium DS/EN ISO 11732 mg/l 0,017
  Nitrit, filtreret SM 17 udg. 4500 mg/l 0,005
  Nitrat SM 17 udg. 4500 mg/l 0,67
  Chlorid SM 17 udg. 4500 mg/l 19
  Fluorid SM 17 udg. 4500 mg/l 0,12
  NVOC, ikke-flygt.org.kulstof SM 5310 A+B mg/l 0,58
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 8,0
  pH DS 287:1978 pH 7,6
  Ledningsevne DS/EN 27888 mS/m 35